poniedziałek, 12 czerwca 2017

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów? "Ziemia duchów" - wykład historyczny

"Hodowcy bydła w południowo-wschodniej Turcji prowadzą owce na pastwiska pamiętające czasy kurdyjskich, ormiańskich, arabskich i tureckich pasterzy. Imperium Osmańskie, patchwork narodowości, niegdyś kulturowy tygiel, spalony w płomieniach ultranacjonalizmu I wojny światowej. Dziś w Turcji żyją dziesiątki tysięcy Ormian - niewiele z 3 mln zamieszkujących Armenię i 8 do 10 mln Ormian rozproszonych po świecie."Źródło:
National Geographic  nr 199