wtorek, 25 września 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Leśnictwo

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

" Polska, choć wykazuje się przeciętną lesistością zarówno w skali Europy jak i świata, pod względem zasobności lasów zajmuje wysokie – czwarte miejsce na naszym kontynencie. Zasoby
rzędu 2,5 mld m3 surowca drzewnego, stanowiące prawie 10% udziału europejskiego, przekładają się na niebagatelny majątek. Ocenia się, że całkowita wartość zasobów drewna, nie licząc gruntów wchodzących w zarząd Lasów Państwowych, znacznie przekracza 400 mld zł. A należy pamiętać jeszcze o lasach w rękach prywatnych właścicieli, które stanowią niemal 1/5 lasów w naszym
kraju."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 19 września 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Szkolenie przeciwpożarowe

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Tragiczne pożary w Grecji

Najtragiczniejszy pożar w XXI wieku wybuchł w Grecji. Ogień pojawił się w nocy na górze Pentelikon i szybko rozprzestrzenił się na miasto Mati. W pożarze śmierć poniosły 83 osoby, w tym
dwoje polskich turystów. Straż pożarna i policja oświadczyły, że analiza obrazu satelitarnego i wyniki inspekcji lokalnych sugerują, że ogień, który w poniedziałek 25 lipca br. wybuchł w krótkim czasie w wielu miejscach, najprawdopodobniej został spowodowany podpaleniami. Podejrzewa się, że mogą za tym stać koncerny budowlane zainteresowane pozyskaniem terenów pod nowe inwestycje. Położone 50 km od Aten turystyczne miasteczko przestało praktycznie istnieć.."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 5 września 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? AI

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Sztuczna inteligencja

Ostatnio hasło sztuczna inteligencja (SI) stało się modne wśród polityków. Wskazuje się na nią jako na cudowne lekarstwo, które odmieni nasz przemysł i całą gospodarkę. Mówi się nawet o tym,
że w tym obszarze mamy szansę bycia w ścisłej czołówce. Owszem, szanse mamy, ale tymczasem nie ma się czym chwalić. Z raportu Microsoftu pt. „Iloraz sztucznej inteligencji” wynika, że w ciągu
najbliższej dekady skumulowany wpływ sztucznej inteligencji na światową gospodarkę może wynosić od 1,5 do 3 bln dolarów, co przełoży się na przyspieszenie wzrostu PKB nawet o 1-2 pkt. proc. W ostatnich latach w polskiej gospodarce sztuczna inteligencja odpowiada jedynie za 0,1-02 pkt. proc. wzrostu, a jedynie 4 proc. firm korzysta z rozwiązań opartych na SI, głównie w strefie obliczeniowej. Stosowanie SI przez polskie przedsiębiorstwa wnosi 10-20 mld zł rocznie, tj.
około 1 proc. PKB."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl