piątek, 5 lipca 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Powstanie zwierząt

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Powstanie zwierząt

Najstarsza skamieniałość przypisywana zwierzęciu, pochodząca ze skał formacji Lantian w południowych Chinach, datowanych na 635 mln lat, też bywa kwestionowana. Niektórzy badacze uważają, że te drobne stworzenia o nagich ciałach były spokrewnione z koralami lub meduzami, gdyż mają struktury podobne do ramion stułbi, ale stan ich zachowania nie pozwala na jednoznaczną interpretację, a część naukowców odmawia im w ogóle statusu zwierząt.

Najstarszymi szczątkami jednoznacznie zwierzęcymi są skamieniałości z Nowej Funlandii, datowane na 571 mln lat i pojawiające się w skalach wkrótce po ustąpieniu lodowców związanych z tzw. ziemską kulą śniegową - wydarzeniem, podczas którego niemal cała nasza planeta pokryła się grubą warstwą lodu. Wśród najstarszych przedstawicieli „fauny z Ediacara” dominowały formy o nagich ciałach, dochodzące do wysokości (lub szerokości) jednego metra. Niektóre z nich przyjmowały kształty wielkich pierzastych liści o pionowych łodygach, poprzez które przytwierdzały się korzeniami do podłoża, inne leżały na osadzie, a ich wypukłe ciała wykazywały budowę fraktalną, gdzie rozgałęziające się moduły przyjmowały ten sam wzór niezależnie od skali. Wszystkie te plany budowy maksymalizowały stosunek powierzchni do objętości, co sugeruje, że pochłaniały potrzebne im związki odżywcze wprost z otaczających je wód.Źródło : Scientific American, nr 07/2019

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 4 czerwca 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Lądolody

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Lądolody

W odróżnieniu od lodowców górskich lądolody zajmują ogromne powierzchnie i tworzą olbrzymie, lekko wypukłe czasze lodowe. Śnieg gromadzi się w centralnej części czaszy, a topnieje na jej obrzeżach. Lód przemieszcza się promieniście we wszystkich kierunkach od centrum lądolodu.

W plejstocenie, epoce która zakończyła się ok. 11 tys. lat temu, na Ziemi istniały ogromne lądolody. Na przykład lądolód kanadyjski obejmował znaczną część Ameryki Północnej i w czasie maksymalnego zasięgu dotarł aż do równoleżnika 40°N, a lądolód skandynawski, występujący na północy Europy - do równoleżnika 50°N.

Na Ziemi znajdują się dwa wielkie lądolody -na Antarktydzie i Grenlandii - oraz kilka mniejszych, np. w Patagonii w Ameryce Południowej.

Lądolód antarktyczny zajmuje obszar ok. 14 mln km2 i przykrywa niemal cały kontynent. Jego miąższość (grubość) dochodzi do 4,5 km. Lądolód antarktyczny skupia w sobie aż 90% światowych zasobów lodu.

Lądolód grenlandzki jest znacznie mniejszy od lądolodu antarktycznego. Zajmuje bowiem powierzchnię 1,7 mln km2, a jego maksymalna grubość dochodzi do 3,5 km. Skupia on w sobie ok. 9% światowych zasobów lodu.
Lądolód może się przemieszczać w kierunku morza. Po dotarciu do brzegu zaczyna płynąć po dnie, a następnie - w pewnej odległości od brzegu - unosić się na powierzchni wody. W taki sposób tworzy się lodowiec szelfowy zakończony stromą ścianą - barierą lodową. U czoła lodowca szelfowego fragmenty lodu odłamują się (jest to tzw. cielenie się lodowca) i przemieszczają jako góry lodowe niesione prądami morskimi ku niższym szerokościom geograficznym.

W Okolicach bieguna północnego Ocean Arktyczny pokrywają duże połacie dryfującego lodu tworzące wielki pak polarny. Grubość pokrywy lodowej waha się tam od 2 m do 5 m, natomiast jej powierzchnia zmienia się od ok. 14 mln km2 zimą do 4-5 mln km2 latem. Na obrzeżach tego ogromnego pola lodowego odbywa się stały ruch kier lodowych, który znacznie utrudnia żeglugę wzdłuż północnych wybrzeży Azji.


Źródło : Nowa Era, Oblicza Geografii

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 7 maja 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Wody podziemne

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Wody, które występują pod powierzchnią ziemi, a także te, które wypełniają pory i szczeliny skalne oraz wolne przestrzenie między skałami, określa się wspólnym mianem wód podziemnych. Stanowią one znaczną część zasobów wody słodkiej na Ziemi. Większość wód podziemnych jest trudno dostępna i znajduje się głęboko pod powierzchnią. Właśnie dlatego, aby móc z nich korzystać, drąży się studnie.

■ Warunki występowania wód podziemnych

Wody podziemne pochodzą z opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu i lodu oraz z pary wodnej zawartej w powietrzu. Pod wpływem grawitacji wsiąkają lub spływają szczelinami w coraz to niższe miejsca litosfery. Ponadto zalegają na różnych głębokościach i mają odmienne właściwości fizykochemiczne. Ilość wód podziemnych, ich jakość oraz sposób zalegania zależą od:

wielkości opadów atmosferycznych,

gęstości sieci wód powierzchniowych,

rodzaju skał i ich ułożenia.

Szczególnie ważny jest ostatni z wymienionych czynników. Od niego zależy bowiem wielkość i skuteczność wsiąkania wody, czyli infiltrację. Woda najlepiej infiltruje przez skały luźne: piaski i żwiry. Niektóre skały (np. iły), mimo że chłoną wodę, są nieprzepuszczalne. Skały lite (np. granit) ani nie chłoną, ani nie przepuszczają wody. Może się ona gromadzić jedynie w ich szczelinach."

Źródło : Nowa Era, Oblicza Geografii

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

środa, 3 kwietnia 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Góry Zrębowa

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Góry zrębowe

Naprężenia w skorupie ziemskiej wywołane ruchem płyt litosfery prowadzą do powstawania uskoków, wzdłuż których przesuwają się fragmenty litosfery. Masy skalne mogą zostać przesunięte nawet o setki kilometrów w poziomie oraz kilka kilometrów w pionie. Zatem góry zrębowe powstają w wyniku wypiętrzania sfałdowanych obszarów górskich wzdłuż istniejących już uskoków. Wypiętrzany blok litosfery zachowuje swoją wewnętrzną strukturę. Skały nie podlegają sfałdowaniu -mogą jedynie ulec pochyleniu wskutek nierównomiernego wypiętrzania poszczególnych części bloku. Do gór zrębowych należą między innymi Sudety, Harz, Wogezy i Schwarzwald w Europie oraz Góry Smocze w Afryce.

Przykładem obszaru wyniesionego bez fałdowania na wysokość ponad 900 m n.p.m. są Góry Stołowe. "

Źródło : Nowa Era, Oblicza Geografii

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

czwartek, 14 lutego 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Dolina Krzemowa

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"- Musicie go po prostu wyczuć - zdradza inwestorom z Doliny Krzemowej Michael Seibel, prezes i wspólnik Y Combinator. Jego firma pomaga przedsiębiorcom rozwijać pomysły. Na pierwszy ogień idzie Public Recreation: grupowe treningi na parkingach i w innych otwartych przestrzeniach dostępne dla płacących abonament.

- Nasz sekretny składnik: nie płacimy czynszu - zdradza jeden z założycieli. Wszyscy klaszczą, a ja zastanawiam się, ilu będzie na to chętnych. Następny pomysł - optymalizacja przestrzeni kontenerowej dla portów przy użyciu algorytmów predykcyjnych. Na sali pełna skupienia cisza.

Lata pracy w Dolinie Krzemowej nauczyły mnie, żeby nie skreślać pomysłów zbyt szybko. Te, które odrzuciłam jako gadżeciarskie zabawki, zarobiły już miliardy dolarów, bo rozwiązały problemy, o istnieniu których nie miałam pojęcia. Może Public Recreation ma plan B? Tak było z Justin.tv. Zaczęło się od transmisji na żywo wybryków jednej osoby (Justina), potem każdego, a na końcu powstało z tego Twitch Interactive, gdzie można oglądać online, jak inni ludzie grają. W 2014 r. Amazon kupił ich za 970 mln dolarów.

Dolina Krzemowa zawsze ucieka do przodu. Tak twierdzi Paul Saffo, jej wieloletni obserwator. Przedsiębiorcy robiący show w trakcie Demo Day kreślą wizje życia, które jest lepsze dzięki sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej, wszędobylskim robotom, dronom i czujnikom.
"

Źródło : National Geographic 02/2019

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

środa, 6 lutego 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Kosmos

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"CZERWONA PLANETA, CZERWONI MIESZKAŃCY

Na Marsie jest wczesny poranek. Choć zima minęła osiem miesięcy temu, szerokie pola lodowe nadal pokrywają jego powierzchnię, topniejąc dopiero w ciągu dnia. Temperatury w nocy wynoszą jednak -60°C, a gdy Słońce powoli wschodzi, światło załamuje się w miliardach kryształków lodu unoszących się w górnej części atmosfery. Wokół centralnej gwiazdy naszego układu pojawiają się tęczowe pierścienie - stwarzając jeden z najpiękniejszych widoków w tej części wszechświata. Radio systematycznie nadaje aktualną prognozę pogody w 10-mi-nutowych odstępach czasu."

Źródło : Świat Wiedzy, 03-03/2019, Kosmos

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

poniedziałek, 28 stycznia 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Klimat Polski

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"R. Przybylak i in. (2004,2005) dokonali rekonstrukcji warunków klimatycznych w okresie 1501-1840 r. na podstawie źródeł historycznych, danych dendrologicznych oraz analizy profilów temperatury gruntu, w którym „zapisane” są wahania temperatury w przeszłości. Ustalono, że klimat termiczny w całym tym okresie był chłodniejszy, bardziej kontynentalny i zmienny w porównaniu z warunkami panującymi w XX w. Temperatura gruntu w okresie przedinstrumentalnym (przed 1779 r.) była o 0,9-l,5°C niższa od średniej z lat 1951-1980. Słoje drzew wskazują na panowanie szczególnie ostrych, niekorzystnych dla wegetacji warunków klimatycznych od stycznia do kwietnia (mroźne zimy, późne nadchodzenie wiosny) w latach 1600-1650 i 1760-1775. Korzystniejsze warunki panowały w latach 1530-1590, a zwłaszcza w okresie 1656-1670. Zapiski historyczne pozwoliły dość szczegółowo, w skali dziesięcioleci, ocenić temperatury zimowe, nieco mniej precyzyjnie - temperatury w sezonach letnich. Najostrzejsze zimy występowały w dekadzie 1741-1750; średnia temperatura była wówczas niższa o 4,1°C od średniej w XX w. Ujemnymi odchyleniami rzędu 3°C charakteryzowały się zimy w dekadach 1541-1550, 1571-1580, 1591-1600,1641-1650 i 1771-1780. Dość cieple były zimy w latach 1501-1510 i 1521-1530; temperatury były wtedy nieco wyższe niż w latach 1789-1850, ale jednak nie tak wysokie jak w XX w. Sezony letnie natomiast były na ogół nieco cieplejsze niż w XX w. Lata w dekadach 1551-1560,1610-1620,1631-1640 i 1661-1670 miały prawdopodobnie temperaturę o 0,5° wyższą niż w XX w. Chłodniejsze pory letnie wystąpiły natomiast w okresie 1721-1740."

Źrodło : Krzysztof Kożuchowski, 2011, Klimat Polski,

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/