środa, 18 września 2019

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?


Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?


Szkolenia, kursy, konferencje – Kto z nas nie brał w nich udziału? Żyjemy w czasach, w których wysokie kwalifikacje zawodowe to klucz do znalezienia najlepszego miejsca pracy. Musimy jednak mieć równocześnie na uwadze fakt, że swoją wysoką pozycją nie będziemy szczycić się zbyt długo, jeśli nasze kompetencje będą utrzymywały się na tym samym poziomie lub, co gorsza, gdy zaobserwujemy ich tendencję spadkową.

Przedawnienie naszej wiedzy to nic złego. Dużo gorsze jest zaniedbanie jej poszerzania. Wszak zmieniają się przepisy prawne, pojawiają się nowe informacje, wynalazki, które mogą dotyczyć naszej ścieżki kariery i wiążą się z zawodem, jaki wykonujemy, dlatego warto byłoby je znać.

Nie powinniśmy wychodzić z założenia, że wykształcimy się raz, a potem możemy wykonywać jeden zawód do końca życia bez podwyższania naszych kompetencji - i tym samym reprezentować do końca ten sam lub niższy poziom, - a właśnie należy dążyć do bycia coraz lepszymi i wartościowymi pracownikami, o którego firmy będą walczyć. Szkolenia to idealne rozwiązanie dla każdej osoby, której dotychczas nabyta wiedza nie wystarczy.

Lecz co jeszcze mogą wnieść szkolenia w nasze życie zawodowe?


Szkolenie to sposób na zdobycie wiedzy
Podstawową zaletą jest wspomniane już nabywanie dodatkowej wiedzy na interesujące nas tematy, umiejętności praktyczne i teoretyczne, które możemy wykorzystywać potem w pracy, aby była ona bardziej efektywna i produktywna. Szkoleń związanych z każdą branżą można znaleźć w internecie naprawdę mnóstwo, i bez trudu można odszukać także te pasujące najbardziej do naszych kwalifikacji. Warto także wynająć sale szkoleniowe, które będą zapewniać uczestnikom komfort, by mieli oni energię do poszerzania wiedzy.

Szkolenie to korzyść dla firmy
Jeśli pracownikowi zależy na dobru firmy oraz osiąganych wynikach, to chęci udziału w szkoleniach są jak najbardziej wskazane. Zaletą jest realny wpływ na podwyższanie statystyk i rozwój firmy, który zależny jest od naszych kompetencji i profesjonalizmu - zwiększonych dzięki wiedzy nabytej na szkoleniu.
Bywa tak, że pracownik otrzymuje udział w szkoleniu od szefostwa w ramach premii, a to wpływa pozytywnie na jego relację z firmą oraz rozpala w nim motywację do dalszego działania.

Szkolenie to korzyść dla teamu
Jeśli na szkolenie zostali wysłani wszyscy pracownicy, np. danego sektora, to udział w nim może być równie dobrze formą integracji pomiędzy nimi – sale szkoleniowe to dobre miejsce, by pracownicy mogli ze sobą efektywnie współpracować. W ten sposób uczą się oni efektywnej komunikacji pomiędzy sobą, angażują się we wspólne dyskusje na temat nowo nabytych umiejętności i nawiązują równocześnie lepszy kontakt.

Takie szkolenia warto prowadzić w naszych salach szkoleniowych :


Jak prowadzić szkolenia, by uczestnicy chcieli słuchać?


Jak prowadzić szkolenia, by uczestnicy chcieli słuchać?

Szkolić może każdy, ale nie każdy się do tego nadaje i nie każdy wie, jak to zrobić. W jaki sposób poprowadzić szkolenie, by nie zanudzić jego uczestników? Z pewnością niejednokrotnie byliście świadkami takich sytuacji: tu ktoś ziewnął, tam zakręcił się z nudów na krześle, albo wyraził na głos swoje niezadowolenie z aktualnie omawianego tematu. Zdarza się nawet najlepszym szkoleniowcom, ważne jednak jest zredukowanie ilości takich nieprzyjemnych zachowań do minimum. Dokonać można tego poprzez odpowiednio przeprowadzone szkolenie, które nie zanudzi jego odbiorców, a sprawi, że będą zaangażowani w nie na równi z Tobą, a może nawet bardziej.


Wystarczy umiejętność wzbudzania zainteresowania

Żaden trener, szkoleniowiec czy nauczyciel nie będzie dobry w swoim fachu, jeśli zabraknie mu tej kluczowej umiejętności. Bo tak naprawdę dobrym szkoleniowcem możemy nazwać tylko osobę, która dotrze do swoich uczestników i sprawi, że zaczną słuchać go z wypiekami na twarzach. Zainteresowanie szkoleniem u uczestników będzie przejawiać się również braniem aktywnego udziału w zajęciach, ożywionymi dyskusjami i efektywną pracą w grupach.

Taki efekt osiągają wyłącznie szkoleniowcy, którzy posiedli już tę wspaniałą zdolność. Dobra wiadomość jest taka, że można się jej wyuczyć i skutecznie wyćwiczyć.


Jak zainteresować uczestników?
Istnieje wiele poradników dla szkoleniowców, które mówią o sposobach na wzbudzenie zainteresowania. Już na samym początku, przed wprowadzeniem ich w życie, warto mieć na  świadomość, jak istotne jest umiejętne odczytywanie sygnałów niewerbalnych, które zaobserwujemy u uczestników. Warto wyczuć, kiedy są oni podekscytowani, a kiedy przysypiają na swoich miejscach z nudów.

    1.        Pokaż uczestnikowi korzyści.

Jednym z podstawowych powodów dla braku zainteresowania uczestników jest zwyczajny brak motywacji. Zastanawiają się, co będą mieć z tego szkolenia, jaki będzie efekt i czy w ogóle. Wobec takich wątpliwości warto już na samym początku przekazać, co mogą oni osiągnąć dzięki temu szkoleniu i do czego przyda im się nowa wiedza nabyta dzięki niemu.

    2.        Złam oczekiwania uczestnika.

Dopóki nie próbujemy na siłę zszokować uczestnika szkolenia, wszystko jest w porządku. Przełamanie konwencji i oczekiwań można osiągnąć poprzez nietypowe sposoby na przekazanie swoich treści. Niespodziewane nagranie pozwalające na spojrzenie na temat z trochę szerszej perspektywy, kontrowersyjne stwierdzenie lub pytanie retoryczne, nieznane fakty przedstawione już na początku szkolenia lub wprowadzenie elementów teatralnych - sposobów jest  naprawdę wiele.

    3.        Nawiąż relację z uczestnikiem.

Podczas prowadzenia szkolenia trzeba pamiętać, by pozostać widocznym dla uczestników. Zero chowania się za filarami, rzutnikiem, ekranem komputera. Istotne jest nawiązywanie kontaktu wzrokowego - nie tylko z najaktywniejszymi uczestnikami - wykorzystywanie ich wypowiedzi w treści swojego szkolenia, opowiadanie o własnych doświadczeniach. Znacznie lepiej będzie im słuchać się “żywego, realnego człowieka”.

Inne sposoby na zainteresowanie uczestników:

     Mów do uczestnika w sposób zrozumiały, zredukuj poziom abstrakcji i skomplikowanej budowy zdań.
     Angażuj uczestników do brania czynnego udziału w zajęciach.
     Stosuj różnorodne metody, które zaangażują wszystkie zmysły uczestnika.
     Zachęć uczestnika do ruchu i pozwól jego mózgowi odpocząć.
     Opowiadaj uczestnikom historie urozmaicające wykład.
     Zadawaj pytania uczestnikom – i odwlekaj w czasie odpowiedzi.
     Stosuj narzędzie prostej rywalizacji.
     Posłuż się humorem – żartuj.

Takie szkolenia warto prowadzić w naszych salach szkoleniowych :


środa, 4 września 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Nanocząstki

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"W OSTATNICH LATACH naukowcy coraz częściej wykorzystują DNA jako molekularny nośnik danych otrzymywanych w trakcie prac eksperymentalnych. W wielu przypadkach proces ten obejmuje tworzenie tzw. genetycznego kodu kreskowego (bar-kodu). Aby oznaczyć i śledzić wyniki danego doświadczenia badacze wykorzystują znane sekwencje DNA służące jako swego rodzaju znaczniki. Na przykład jeden z wyników może być powiązany z sekwencją ACTATC, inny z TCTGAT i tak dalej.

Barkodowanie DNA to technika opracowana na początku lat 90., kiedy to Richard Lerner i zmarły już Sydney Brenner (obaj pracujący wówczas w Scripps Research Institute) zaproponowali ją jako metodę śledzenia reakcji chemicznych. Ich pomysł byl nadzwyczaj nowatorski, lecz wyprzedzał swój czas, gdyż nie były jeszcze znane techniki łatwego i przede wszystkim taniego odczytywania sekwencji DNA. Potencjał tej metody dostrzeżono dopiero wówczas, gdy wielu naukowców dokonało istotnych odkryć na polu chemii nukleotydów, fizyki mikrofluidów i w innych dziedzinach, które wspólnie pozwoliły wypracować metodę zwaną sekwencjonowaniem nowej generacji. Przełom nastąpił w roku 2005, gdy udało się odczytać sekwencję 25 min zasad DNA w ciągu trwającego cztery godziny doświadczenia."


Źródło : Scientific American, nr 07/2019

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

piątek, 5 lipca 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Powstanie zwierząt

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Powstanie zwierząt

Najstarsza skamieniałość przypisywana zwierzęciu, pochodząca ze skał formacji Lantian w południowych Chinach, datowanych na 635 mln lat, też bywa kwestionowana. Niektórzy badacze uważają, że te drobne stworzenia o nagich ciałach były spokrewnione z koralami lub meduzami, gdyż mają struktury podobne do ramion stułbi, ale stan ich zachowania nie pozwala na jednoznaczną interpretację, a część naukowców odmawia im w ogóle statusu zwierząt.

Najstarszymi szczątkami jednoznacznie zwierzęcymi są skamieniałości z Nowej Funlandii, datowane na 571 mln lat i pojawiające się w skalach wkrótce po ustąpieniu lodowców związanych z tzw. ziemską kulą śniegową - wydarzeniem, podczas którego niemal cała nasza planeta pokryła się grubą warstwą lodu. Wśród najstarszych przedstawicieli „fauny z Ediacara” dominowały formy o nagich ciałach, dochodzące do wysokości (lub szerokości) jednego metra. Niektóre z nich przyjmowały kształty wielkich pierzastych liści o pionowych łodygach, poprzez które przytwierdzały się korzeniami do podłoża, inne leżały na osadzie, a ich wypukłe ciała wykazywały budowę fraktalną, gdzie rozgałęziające się moduły przyjmowały ten sam wzór niezależnie od skali. Wszystkie te plany budowy maksymalizowały stosunek powierzchni do objętości, co sugeruje, że pochłaniały potrzebne im związki odżywcze wprost z otaczających je wód.Źródło : Scientific American, nr 07/2019

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 4 czerwca 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Lądolody

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Lądolody

W odróżnieniu od lodowców górskich lądolody zajmują ogromne powierzchnie i tworzą olbrzymie, lekko wypukłe czasze lodowe. Śnieg gromadzi się w centralnej części czaszy, a topnieje na jej obrzeżach. Lód przemieszcza się promieniście we wszystkich kierunkach od centrum lądolodu.

W plejstocenie, epoce która zakończyła się ok. 11 tys. lat temu, na Ziemi istniały ogromne lądolody. Na przykład lądolód kanadyjski obejmował znaczną część Ameryki Północnej i w czasie maksymalnego zasięgu dotarł aż do równoleżnika 40°N, a lądolód skandynawski, występujący na północy Europy - do równoleżnika 50°N.

Na Ziemi znajdują się dwa wielkie lądolody -na Antarktydzie i Grenlandii - oraz kilka mniejszych, np. w Patagonii w Ameryce Południowej.

Lądolód antarktyczny zajmuje obszar ok. 14 mln km2 i przykrywa niemal cały kontynent. Jego miąższość (grubość) dochodzi do 4,5 km. Lądolód antarktyczny skupia w sobie aż 90% światowych zasobów lodu.

Lądolód grenlandzki jest znacznie mniejszy od lądolodu antarktycznego. Zajmuje bowiem powierzchnię 1,7 mln km2, a jego maksymalna grubość dochodzi do 3,5 km. Skupia on w sobie ok. 9% światowych zasobów lodu.
Lądolód może się przemieszczać w kierunku morza. Po dotarciu do brzegu zaczyna płynąć po dnie, a następnie - w pewnej odległości od brzegu - unosić się na powierzchni wody. W taki sposób tworzy się lodowiec szelfowy zakończony stromą ścianą - barierą lodową. U czoła lodowca szelfowego fragmenty lodu odłamują się (jest to tzw. cielenie się lodowca) i przemieszczają jako góry lodowe niesione prądami morskimi ku niższym szerokościom geograficznym.

W Okolicach bieguna północnego Ocean Arktyczny pokrywają duże połacie dryfującego lodu tworzące wielki pak polarny. Grubość pokrywy lodowej waha się tam od 2 m do 5 m, natomiast jej powierzchnia zmienia się od ok. 14 mln km2 zimą do 4-5 mln km2 latem. Na obrzeżach tego ogromnego pola lodowego odbywa się stały ruch kier lodowych, który znacznie utrudnia żeglugę wzdłuż północnych wybrzeży Azji.


Źródło : Nowa Era, Oblicza Geografii

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 7 maja 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Wody podziemne

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Wody, które występują pod powierzchnią ziemi, a także te, które wypełniają pory i szczeliny skalne oraz wolne przestrzenie między skałami, określa się wspólnym mianem wód podziemnych. Stanowią one znaczną część zasobów wody słodkiej na Ziemi. Większość wód podziemnych jest trudno dostępna i znajduje się głęboko pod powierzchnią. Właśnie dlatego, aby móc z nich korzystać, drąży się studnie.

■ Warunki występowania wód podziemnych

Wody podziemne pochodzą z opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu i lodu oraz z pary wodnej zawartej w powietrzu. Pod wpływem grawitacji wsiąkają lub spływają szczelinami w coraz to niższe miejsca litosfery. Ponadto zalegają na różnych głębokościach i mają odmienne właściwości fizykochemiczne. Ilość wód podziemnych, ich jakość oraz sposób zalegania zależą od:

wielkości opadów atmosferycznych,

gęstości sieci wód powierzchniowych,

rodzaju skał i ich ułożenia.

Szczególnie ważny jest ostatni z wymienionych czynników. Od niego zależy bowiem wielkość i skuteczność wsiąkania wody, czyli infiltrację. Woda najlepiej infiltruje przez skały luźne: piaski i żwiry. Niektóre skały (np. iły), mimo że chłoną wodę, są nieprzepuszczalne. Skały lite (np. granit) ani nie chłoną, ani nie przepuszczają wody. Może się ona gromadzić jedynie w ich szczelinach."

Źródło : Nowa Era, Oblicza Geografii

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

środa, 3 kwietnia 2019

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Góry Zrębowa

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Góry zrębowe

Naprężenia w skorupie ziemskiej wywołane ruchem płyt litosfery prowadzą do powstawania uskoków, wzdłuż których przesuwają się fragmenty litosfery. Masy skalne mogą zostać przesunięte nawet o setki kilometrów w poziomie oraz kilka kilometrów w pionie. Zatem góry zrębowe powstają w wyniku wypiętrzania sfałdowanych obszarów górskich wzdłuż istniejących już uskoków. Wypiętrzany blok litosfery zachowuje swoją wewnętrzną strukturę. Skały nie podlegają sfałdowaniu -mogą jedynie ulec pochyleniu wskutek nierównomiernego wypiętrzania poszczególnych części bloku. Do gór zrębowych należą między innymi Sudety, Harz, Wogezy i Schwarzwald w Europie oraz Góry Smocze w Afryce.

Przykładem obszaru wyniesionego bez fałdowania na wysokość ponad 900 m n.p.m. są Góry Stołowe. "

Źródło : Nowa Era, Oblicza Geografii

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/