poniedziałek, 23 lipca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Zasoby i znaczenie lasu w gospodarce narodowej cz.2

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Istotna jest jednak stała tendencja, według której procentowy udział terenów zalesionych w Polsce, w przeciwieństwie do ogólnoświatowego trendu, jest coraz większy. Po II wojnie światowej poziom lesistości Polski wynosił jedynie 20%, natomiast od tego czasu, a zwłaszcza po wdrożeniu Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości w 1995 r., powierzchnia lasów w naszym kraju stale wzrasta. Nie jest to wyłącznie zasługa planowanych nasadzeń. Ekspansja lasów zachodzi również
na skutek zmian społeczno-gospodarczych, które prowadzą do porzucania przez właścicieli  nieopłacalnych gruntów rolniczych czy pastwisk. Przykładem tego mechanizmu jest region Karpat,
gdzie wskaźnik lesistości sięga 47% i na tle całego kraju wzrasta w sposób najbardziej dynamiczny. Ma to swoje uzasadnienie w przemianach społeczno-gospodarczych regionu w ciągu ostatnich 150 lat. Po utracie przywileju nieograniczonego korzystania z zasobów leśnych, dla mieszkańców Karpat
zaczęły pojawiać się możliwości emigracji zarobkowej oraz różnicowania źródeł dochodu, które okazywały się z czasem bardziej opłacalne niż tradycyjne pasterstwo i gospodarowanie na trudnych w uprawie ziemiach górskich. Na skutek powyższych przemian część gruntów została pozostawiona
naturze i podlega obecnie naturalnej sukcesji leśnej. Proces ten może spowodować, że lesistość Karpat pod koniec XXI w. bez udziału dodatkowych nasadzeń wzrośnie do 52%.."

Krzysztof Trojan Magister geografii, UJ, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

sobota, 21 lipca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Zasoby i znaczenie lasu w gospodarce narodowej

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Zapewne wiele osób ma jeszcze w pamięci klęskę nawałnic, które spustoszyły w zeszłym roku  polskie lasy. Uszkodzeniami dotkniętych zostało wówczas ponad 800 km2 lasów, co przełożyło się na straty przekraczające 1 mld złotych. Jednak nawet tak wielki areał stanowi niespełna 0,8%
powierzchni, jaką w naszym kraju zajmują tereny leśne, obecnie jest to ponad 9 milionów hektarów. Stanowi to 29,5% terytorium Polski, przy czym analizy przestrzenne Instytutu Geodezji i Kartografii, uwzględniające m.in. zadrzewienia na nieużytkach, szacują lesistość Polski na poziome 32%. Pod
tym względem Polska nie wybija się na znaczące miejsce na kontynencie (średnia 32,8%) czy na świecie (średnia 31%), podobnie jak w przypadku całkowitego areału lasów (55. miejsce na świecie)."

Krzysztof Trojan Magister geografii, UJ, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 11 lipca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Demografia Polski

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

piątek, 6 lipca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Ekonomia

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Dokąd zmierza Ukraina?

Proces integracji wewnętrznej Ukrainy, zapoczątkowany w 2014 roku, który był ukierunkowany
na instytucjonalne włączenie Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO jest w głębokim impasie. W najbliższym czasie nie ma szans Kijowa na wstąpienie do tych instytucji międzynarodowych, a co gorsze, samo państwo dryfuje w kierunku dezintegracji terytorialnej. Utrwalają się podziały we wschodnich i południowych obwodach państwa, Zakarpacie, obwód czernihowski i Besarabia zmierzają do ustanowienia autonomii. Obecny rząd opiera tradycję państwową, głównie o elementy
programowe i tożsamościowe ukraińskiego nacjonalizmu, stawia miliony obywateli w opozycji
do tej tradycji.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl