poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Baseny oceaniczne

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

W dnach basenów oceanicznych można wyróżnić dwa główne typy rzeźby. Rozle-
głe powierzchnie, zwłaszcza w częściach zewnętrznych, są zajmowane przez równiny
abisalne (ang. abyss - głębia). Zbudowane są one z materii mineralnej i organicznej
opadającej na dno. Osady te noszą nazwę pelagicznych i są to głównie czerwone i bru-
natne iły (produkty wietrzenia podmorskiego) oraz muły krzemionkowe i wapienne
pochodzenia planktonicznego. Pod pokrywą osadową występuje podłoże bazaltowe
skorupy oceanicznej.

Piotr Migoń, Geomorfologia, 2006 PWN

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 18 kwietnia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Plamy gorąca

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Plamy gorąca to niewielkie obszary w obrębie skorupy, gdzie wielkość strumienia cieplnego
jest znacznie większa niż na sąsiednich obszarach. Często związane są z nimi zjawiska wulka-
niczne. Jedna z takich plam znajduje się W rejonie Parku Narodowego Yellowstone w stanie
Wyoming (USA), gdzie zjawiska wulkaniczne trwają wiele milionów lat. Szczególnie liczne są
tam gejzery i ciepłe źródła. Obszar ten zawdzięcza ciepło istnieniu komory magmowej w ob-
rębie skorupy ziemskiej. Co pewien czas komora opróżnia się dzięki działalności wulkanów
czy też erupcji arealnych. Wiele symptomów wskazuje na to, że komora magmowa pod obsza-
rem parku rozrasta się, a magma dąży do powierzchni Ziemi. Być może już niedlugo dojdzie
tam do niespotykanej w dziejach Ziemi katastrofy geologicznej, która może drastycznie
wpłynąć na zmiany klimatu, a w konsekwencji- na życie na Ziemi.

Mizerski, Geologia dynamiczna, 2002 PWN

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl