wtorek, 20 marca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Fale

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

    Falowanie to charakterystyczny ruch wody w górę i w dół, który zachodzi na powierzchniach oceanów, mórz, jezior i stawów. Mówimy o falach, zmarszczkach, wzburzonym morzu, falach przybrzeżnych i grzywa­czach. Czasami fale wywołuje wiatr, czasami przepływający statek, a czasem nawet kamień wrzucony do wody. Duże fale mogą wywrócić małą łódkę, a gdy są wielkie, zmiażdżyć i poskręcać kadłub supertankowca. Zimowe fale sztormowe uderzają w wybrzeża, zabierając materiał skalny i niszcząc budowle, takie jak nabrzeża portowe i falochrony. Silne falowanie może zmusić statki handlowe do zmniejszenia prędkości i zmiany trasy rejsu, co zwiększa koszt spedycji ładunku. Tsunami - fale wywołane przez wstrząsy sejsmiczne, spowodowały śmierć tysięcy ludzi na wybrzeżach. Fale przyboju są atrakcją dla miłośników surfingu, a dla żeglarzy ostrzeżeniem o bliskości lądu.

W niniejszym rozdziale opiszemy różne typy fal, badając ich pochodzenie i zachowanie, a także dowiemy się o niektórych podstawowych ich cechach. Niestety będą to informacje dosyć ogólne, ponieważ falowanie należy do najbardziej złożonych zjawisk zachodzących w oceanach, a ponadto nie ma dwóch dokładnie takich samych fal. O falowaniu napisano książki, do opisu fal stworzono modele matematyczne, a do ich badań buduje się specjalne laboratoria. My ograniczymy się do opisu sekwencji zjawisk, które rozpoczynają się na morzu, gdzie fala się rodzi, a kończą uderzeniem fali o odległy brzeg.

Alyn C. Duxbury Oceany świata 2002 PWN

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl