poniedziałek, 17 grudnia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Liście

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Pisząc o budowie liści, nie sposób pominąć procesu fotosyntezy, gdyż to właśnie te części roślin charakteryzują się takimi cechami budowy, które pozwalają im efektywnie prowadzić ten proces. Fotosynteza to inaczej powstawanie związków organicznych, odbywające się ze związków nieorganicznych prostych, takich jak dwutlenek węgla i woda, korzystając z energii świetlnej. Dodatkowo wydzielany jest tlen. Proces ten złożony jest z fazy jasnej i przeciwnej do niej, czyli ciemnej. Faza jasna uwarunkowana jest dostępnością światła, natomiast faza ciemna nie. Jest ona natomiast podległa produktom, jakie powstały podczas fazy jasnej. Funkcję fotoreceptorów w przytoczonym procesie posiadają barwniki zwane chlorofilami, a także karotenoidy. Ciekawostką jest, że w niektórych przypadkach jako barwniki fotosyntetyczne mogą wystąpić fikobiliny. Proces fotosyntezy jest tak istotny, gdyż prowadzi do magazynowania energii chemicznej, wyrażonej w powstawaniu np. cukrów oraz innych związków zaliczanych do organicznych. To właśnie z nich, jako z energii korzystają organizmy żywe."

Źrodło : Przyroda Polska 11/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

środa, 12 grudnia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Rozwój życia na Ziemi

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Nowe ustalenia sugerują, że nie są one (oceany) już tak dobrymi kandydatami na gospodarzy życia pozaziemskiego. Do tego tytułu natomiast może śmiało aspirować... Mars, gdyż za pomocą łazika Spirit naukowcy dokonali na nim niesamowitego odkrycia. W miejscu zwanym Tyrone podczas jednego ze skrętów pod kołami łazika pojawił się biały minerał. Początkowo sądzono, że jest
to depozyt siarczanów, które często, ale nie zawsze, powstają w obecności wody. Dopiero dokładne analizy wykazały, że tajemniczy minerał składa się w 90% z krzemionki! A to potwierdza, że kiedyś na Marsie zachodziła aktywność hydrotermalna, co w świetle nowej teorii pozwala nam mieć nadzieję, że powstało tam również prymitywne życie. Chociaż przed naukowcami jeszcze wiele badań terenowych i testów laboratoryjnych, to śmiało można powiedzieć, że nowa teoria początków życia zdobywa coraz więcej zwolenników, a wszystko wskazuje na to, że życie nie powstało na dnie oceanów, lecz w małej sadzawce w cieniu wielkiego wulkanu."

Źrodło : Wiedza i Życie, 12/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 4 grudnia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Broń pancerna XX wieku.

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"FT-17 był ,,pradziadkiem” niemal wszystkich późniejszych czołgów. Po raz pierwszy zastosowano w nim konstrukcję, którą dziś kojarzymy wszyscy - z przedziałem bojowym z przodu, napędowym z tyłu i uzbrojeniem w obrotowej wieży. Nie rozwijał zawrotnych prędkości (maksymalnie 6 km/h w terenie), gdyż miał służyć przede wszystkim jako wsparcie piechoty. Z masą niespełna 7 ton i pancerzem o grubości od 6 do 22 milimetrów zaliczany jest dziś do kategorii lekkich. Zadebiutował 31 maja 1918 roku i szybko stał się najskuteczniejszym czołgiem Wielkiej Wojny.

Również w II RP FT-17 miały wiele zasług. Wykorzystano je w konflikcie polsko-bolszewickim. Chrzest bojowy przeszły w sierpniu 1919 roku pod Bobrujskiem, W trakcie ataku na pozycje Armii Czerwonej. Łącznie wzięły udział w 39 akcjach, podczas których trzy maszyny zniszczyła rosyjska artyleria, a kolejnych pięć zepsutych zostało porzuconych przez załogi. Po zakończeniu walk z bolszewikami na stanie Wojska Polskiego pozostało więc 112 pojazdów. Wybuchu II wojny światowej doczekały 102."

Źrodło : Świat Wiedzy Listopad Grudzień 2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 20 listopada 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Poszukiwania nowej Ziemi

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Gdzie kryje się bliźniczka Ziemi?

Obszar poszukiwań naukowców znajduje się mniej więcej 1000 lat świetlnych od Ziemi, co odpowiada około 60 milionom jednostek astronomicznych (czyli odległości Ziemia-Słońce). Tam, za
pomocą Kosmicznego Teleskopu Keplera, badacze odkrywają coraz osobliwsze układy planetarne."

Źrodło : Świat Wiedzy Kosmos 07/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

środa, 7 listopada 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Zmiany klimatu

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Klimatolodzy co najmniej od początku XX w. zajmują się zmianami klimatu, jego wahaniami i tendencjami. Dopiero jednak od kilkunastu lat zainteresowanie to przekształciło się w fascynujące poszukiwanie aktualnych trendów klimatycznych, w których znalazłoby się potwierdzenie przypuszczeń o zbliżającej się zasadniczej przemianie systemu klimatycznego. Ciekawe, czy słuszne są scenariusze zmian klimatu - prognozy globalnego ocieplenia pod wpływem rosnącej zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Możliwe jest bowiem, jak głoszą sceptycy tej teorii, że system klimatyczny ignoruje antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych i nadal podlega tylko oddziaływaniu naturalnych czynników."

Źrodło : Meteorologia i Klimatologia, Kożuchowski, 2005

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 30 października 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? MArynistyka

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Morze Bałtyckie, w nazwie skróconej – Bałtyk, jest płytkim, śródlądowym morzem szelfowym, a pod względem powierzchni czwartym najmniejszym morzem świata. W jego obecnej strukturze wyróżnić można trzy większe baseny, oddzielone od siebie podwodnymi progami
‒ Basen Botnicki, Gotlandzki i Bornholmski oraz Morze Bełtów, ograniczone od zachodu cieśniną Sund. Struktury te tworzą razem tzw. Bałtyk Właściwy składający się z 14 akwenów
o􀁢średniej głębokości zaledwie 53 m. Miejsca o􀁢głębokości ponad 200 m („głębie”) stanowią zdecydowaną mniejszość, a zaliczają się do nich Głębia Botnicka, Gotlandzka oraz Landsorcka, sięgająca poziomu 459 m p.p.m.."

Źrodło : Krzysztof Trojan, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 23 października 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Ocieplenie klimatu

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Za ociepleniem klimatu idą choroby

Zmiana klimatu, jaką przeżywamy, powoduje zwiększenie częstotliwości występowania
zjawisk ekstremalnych w pogodzie. Coraz częstsze są gwałtowne opady deszczu, huragany,
powodzie, fale upałów i susze. Procesy te niosą za sobą nie tylko skutki ekonomiczne,
ale także zdrowotne. Z raportu Koalicji Klimatycznej oraz Heal Polska wynika, że zmiana
klimatu już teraz powoduje problemy związane ze zdrowiem, które nasilają się z upływem
kolejnych lat. Ekstremalne narażenie na promieniowanie prowadzi do udaru słonecznego,
odwodnienia, zaostrzenia się chorób sercowo-naczyniowych, oddechowych, mózgowo-
-naczyniowych i cukrzycy.
Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV grozi wystąpieniem raka skóry, czerniaka
złośliwego oraz zaćmy. W czasie upałów rośnie poziom alergenów i pyłków w powietrzu,
co powoduje pogorszenie stanu zdrowia alergików i astmatyków. Podnosi się także poziom
zanieczyszczenia powietrza, które zaostrza objawy chorób układu krwionośnego i oddechowego.
Problemy zdrowotne wiążą się też z powodziami. Najczęściej są to biegunki, czerwonka,
cholera, dur brzuszny, salmonelloza, tężec, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie żołądkowo-
jelitowe, zatrucie jadem kiełbasianym i gronkowcem. Dużym zagrożeniem są choroby
przenoszone przez owady, których występowanie jest silnie uzależnione od temperatury
i wilgotności powietrza. Najgroźniejsze z nich są kleszcze, które powodują zapalenie mózgu
oraz boreliozę."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

środa, 17 października 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Przemysł motoryzacyjny

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Przemysł motoryzacyjny w Polsce – stagnacja czy rozwój?

Są dwie strony przemysłu motoryzacyjnego w Polsce: rozwija się produkcja podzespołów do samochodów, a spada produkcja kompletnych aut. W eksporcie produktów przemysłu  motoryzacyjnego zaznacza się spadek. Inwestycje w przemyśle silników i części lokowane są w pięciu istniejących już zakładach i jednym nowym – w Jaworze. W tym mieście niemiecki koncern Daimlera, kosztem mln euro, buduje fabrykę silników benzynowych i Diesla. Pracę znajdzie 400 osób. W Poznaniu Volkswagen rozbudowuje fabrykę samochodów dostawczych, Toyota rozwija
produkcję nowych silników benzynowych w Jelczu-Laskowicach i produkcję przekładni do aut hybrydowych w Wałbrzychu, koncern Peugeot-Citroen (PSA) zamierza od 2019 roku produkować trzycylindrowe silniki benzynowe, koncern Fiat Chrysler w zakładach w Bielsku-Białej rozpoczął produkcję nowych silników benzynowych. Te inwestycje zapewne wpłyną na wzrost eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Tymczasem jednak produkcja gotowych samochodów spada, a wraz z nią eksport. Natomiast nowe fabryki samochodów powstają u naszych południowych sąsiadów – na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

środa, 10 października 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Republika Macedonii Północnej

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Macedonia czy Republika Macedonii Północnej

Bardzo możliwe, że w tym roku zakończy się trwający od 27 lat spór o nazwę państwa Macedonia. Kraj ze stolicą Skopje ma oficjalnie nosić nazwę Republika Macedonii Północnej. Zmianę nazwy kraju ratyfikował parlament, ale odmówił prezydent. Naród wypowie się w referendum. Grecja od lat domagała się zmiany nazwy kraju, twierdząc, że implikuje żądania terytorialne wobec greckiej
prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiego dziedzictwa i historii. Ateny blokowały przystąpienie Macedonii do NATO i rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej. Te przeszkody znikną po wprowadzeniu nowej nazwy państwa. Republika Macedonii Północnej zostanie zaproszona do NATO i rozpocznie starania o wejście do UE. Macedonia to niewielki kraj o powierzchni porównywalnej z województwem lubelskim i podobnej liczbie ludności – ponad 2 mln. Większość to Słowianie, a około jednej czwartej – Albańczycy."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 2 października 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Wojna celna

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Największa wojna celna (i nie tylko) zgodnie z zapowiedziami, o północy 6 lipca weszła w życie decyzja o nałożeniu ceł na pierwszą partię towarów chińskiego eksportu do USA. Taryfy mają być dla Pekinu karą za wymuszanie transferu technologii od zagranicznych firm. – Nakładając 25-procentowe cła na chiński eksport wart 34 mld dolarów rocznie, USA rozpoczęły największą wojnę
handlową w historii – ocenił chiński resort handlu. MSZ w Pekinie oświadczyło, że Chiny zaczęły już stosować cła odwetowe i ogłosiły listę 545 towarów amerykańskich, wartych również 34 mld dolarów rocznie, które mają zostać oclone. Są wśród nich produkty rolno-spożywcze i samochody.
„USA, łamiąc reguły Światowej Organizacji Handlu (WTO), rozpoczęły wojnę handlową o największej skali w historii. Działania te są klasycznym przykładem handlowej tyranii, będą miały poważny wpływ na światowy łańcuch produkcji (...) i wywołają trudności dla światowego wzrostu
gospodarczego” – oceniło w komunikacie chińskie ministerstwo handlu, zapowiadając skargę do WTO. Prezydent Donald Trump chcąc chronić amerykańską metalurgię, wprowadził też cła na import stali i aluminium z wielu krajów, w tym krajów Unii Europejskiej. Reakcją na decyzję USA jest jej zaskarżenie do organizacji Światowej Organizacji Handlu przez UE i inne kraje. Z kolei prezydent Trump zagroził, że jeśli WTO wyda pozytywne dla UE rozstrzygnięcie, Stany Zjednoczone opuszczą organizację WTO. Amerykański producent motocykli Harley-Davidson
jest pierwszą ofiarą wojny celnej USA-Unia Europejska. Zapowiedział, że wzrost kosztów produkcji w USA przeniesie swoją fabrykę do innego kraju."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

wtorek, 25 września 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Leśnictwo

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

" Polska, choć wykazuje się przeciętną lesistością zarówno w skali Europy jak i świata, pod względem zasobności lasów zajmuje wysokie – czwarte miejsce na naszym kontynencie. Zasoby
rzędu 2,5 mld m3 surowca drzewnego, stanowiące prawie 10% udziału europejskiego, przekładają się na niebagatelny majątek. Ocenia się, że całkowita wartość zasobów drewna, nie licząc gruntów wchodzących w zarząd Lasów Państwowych, znacznie przekracza 400 mld zł. A należy pamiętać jeszcze o lasach w rękach prywatnych właścicieli, które stanowią niemal 1/5 lasów w naszym
kraju."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 19 września 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Szkolenie przeciwpożarowe

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Tragiczne pożary w Grecji

Najtragiczniejszy pożar w XXI wieku wybuchł w Grecji. Ogień pojawił się w nocy na górze Pentelikon i szybko rozprzestrzenił się na miasto Mati. W pożarze śmierć poniosły 83 osoby, w tym
dwoje polskich turystów. Straż pożarna i policja oświadczyły, że analiza obrazu satelitarnego i wyniki inspekcji lokalnych sugerują, że ogień, który w poniedziałek 25 lipca br. wybuchł w krótkim czasie w wielu miejscach, najprawdopodobniej został spowodowany podpaleniami. Podejrzewa się, że mogą za tym stać koncerny budowlane zainteresowane pozyskaniem terenów pod nowe inwestycje. Położone 50 km od Aten turystyczne miasteczko przestało praktycznie istnieć.."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 5 września 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? AI

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Sztuczna inteligencja

Ostatnio hasło sztuczna inteligencja (SI) stało się modne wśród polityków. Wskazuje się na nią jako na cudowne lekarstwo, które odmieni nasz przemysł i całą gospodarkę. Mówi się nawet o tym,
że w tym obszarze mamy szansę bycia w ścisłej czołówce. Owszem, szanse mamy, ale tymczasem nie ma się czym chwalić. Z raportu Microsoftu pt. „Iloraz sztucznej inteligencji” wynika, że w ciągu
najbliższej dekady skumulowany wpływ sztucznej inteligencji na światową gospodarkę może wynosić od 1,5 do 3 bln dolarów, co przełoży się na przyspieszenie wzrostu PKB nawet o 1-2 pkt. proc. W ostatnich latach w polskiej gospodarce sztuczna inteligencja odpowiada jedynie za 0,1-02 pkt. proc. wzrostu, a jedynie 4 proc. firm korzysta z rozwiązań opartych na SI, głównie w strefie obliczeniowej. Stosowanie SI przez polskie przedsiębiorstwa wnosi 10-20 mld zł rocznie, tj.
około 1 proc. PKB."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

wtorek, 28 sierpnia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Geopolityka

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Nowy układ sił w geopolityce?
Warto przypomnieć, że geografia to nauka kompleksowa, rozpatrująca świat we wszystkich jego aspektach, a szczególnie fizycznych, gospodarczych i politycznych. Wydarzenia ostatnich miesięcy
skłaniają do szczególnego zainteresowania się geopolityką. Mamy bowiem do czynienia z rewolucją w stosunkach międzynarodowych. Jej celem jest utworzenie nowego układu sił na płaszczyźnie
gospodarczej i politycznej. Czołowymi krajami w tej rewolucji są Stany Zjednoczone i Chiny, a celem przywództwo we współczesnym świecie. Dotąd rola dominanta światowego przypadała
Stanom Zjednoczonym, teraz Chiny kwestionują ten układ. W tej grze uczestniczy także Rosja, która pragnie odzyskać terytoria i strefy wpływów utracone po upadku Związku Radzieckiego. Do niedawna w tej grze dużą rolę odgrywała zjednoczona Europa, dziś wewnętrznie niespójna
nie ma siły, by skutecznie bronić swoich interesów, by realnie wpływać na rozwiązania. Amerykanie mając za przeciwników Rosję i Chiny bronią pozycji USA jako światowego lidera militarnego,
politycznego i gospodarczego. Czynią wysiłki, aby podporządkować Europę swojej polityce. Europa jest dziś poddawana silnej presji amerykańskich działań protekcjonistycznych."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

poniedziałek, 23 lipca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Zasoby i znaczenie lasu w gospodarce narodowej cz.2

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Istotna jest jednak stała tendencja, według której procentowy udział terenów zalesionych w Polsce, w przeciwieństwie do ogólnoświatowego trendu, jest coraz większy. Po II wojnie światowej poziom lesistości Polski wynosił jedynie 20%, natomiast od tego czasu, a zwłaszcza po wdrożeniu Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości w 1995 r., powierzchnia lasów w naszym kraju stale wzrasta. Nie jest to wyłącznie zasługa planowanych nasadzeń. Ekspansja lasów zachodzi również
na skutek zmian społeczno-gospodarczych, które prowadzą do porzucania przez właścicieli  nieopłacalnych gruntów rolniczych czy pastwisk. Przykładem tego mechanizmu jest region Karpat,
gdzie wskaźnik lesistości sięga 47% i na tle całego kraju wzrasta w sposób najbardziej dynamiczny. Ma to swoje uzasadnienie w przemianach społeczno-gospodarczych regionu w ciągu ostatnich 150 lat. Po utracie przywileju nieograniczonego korzystania z zasobów leśnych, dla mieszkańców Karpat
zaczęły pojawiać się możliwości emigracji zarobkowej oraz różnicowania źródeł dochodu, które okazywały się z czasem bardziej opłacalne niż tradycyjne pasterstwo i gospodarowanie na trudnych w uprawie ziemiach górskich. Na skutek powyższych przemian część gruntów została pozostawiona
naturze i podlega obecnie naturalnej sukcesji leśnej. Proces ten może spowodować, że lesistość Karpat pod koniec XXI w. bez udziału dodatkowych nasadzeń wzrośnie do 52%.."

Krzysztof Trojan Magister geografii, UJ, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

sobota, 21 lipca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Zasoby i znaczenie lasu w gospodarce narodowej

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Zapewne wiele osób ma jeszcze w pamięci klęskę nawałnic, które spustoszyły w zeszłym roku  polskie lasy. Uszkodzeniami dotkniętych zostało wówczas ponad 800 km2 lasów, co przełożyło się na straty przekraczające 1 mld złotych. Jednak nawet tak wielki areał stanowi niespełna 0,8%
powierzchni, jaką w naszym kraju zajmują tereny leśne, obecnie jest to ponad 9 milionów hektarów. Stanowi to 29,5% terytorium Polski, przy czym analizy przestrzenne Instytutu Geodezji i Kartografii, uwzględniające m.in. zadrzewienia na nieużytkach, szacują lesistość Polski na poziome 32%. Pod
tym względem Polska nie wybija się na znaczące miejsce na kontynencie (średnia 32,8%) czy na świecie (średnia 31%), podobnie jak w przypadku całkowitego areału lasów (55. miejsce na świecie)."

Krzysztof Trojan Magister geografii, UJ, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 11 lipca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Demografia Polski

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

piątek, 6 lipca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Ekonomia

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Dokąd zmierza Ukraina?

Proces integracji wewnętrznej Ukrainy, zapoczątkowany w 2014 roku, który był ukierunkowany
na instytucjonalne włączenie Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO jest w głębokim impasie. W najbliższym czasie nie ma szans Kijowa na wstąpienie do tych instytucji międzynarodowych, a co gorsze, samo państwo dryfuje w kierunku dezintegracji terytorialnej. Utrwalają się podziały we wschodnich i południowych obwodach państwa, Zakarpacie, obwód czernihowski i Besarabia zmierzają do ustanowienia autonomii. Obecny rząd opiera tradycję państwową, głównie o elementy
programowe i tożsamościowe ukraińskiego nacjonalizmu, stawia miliony obywateli w opozycji
do tej tradycji.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 27 czerwca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Architektura

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Najdłuższy morski most na świecie

Chińczycy kochają bić rekordy. W kwietniu 2018 roku w Chinach oddano do użytku najdłuższy na otwartym morzu most na świecie. Ma 60 km długości. Łączy miasto Zhuhai i Makau z Hongkongiem. Ma po trzy pasy ruchu po obu stronach, po których w ciągu doby przejeżdża ok. 70 tys. samochodów. Powstał w regionie, w którym ma powstać kilka miast liczących nawet do 250 mln mieszkańców.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

czwartek, 21 czerwca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Wulkanizm

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Wulkaniczne Hawaje

Erupcja wulkanu Kilauea, jednego z pięciu na wyspie Hawai’i w archipelagu Hawajów nastąpiła po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,9. Zalewająca wyspę lawa zniszczyła kilkadziesiąt domów i zmusiła do ewakuacji ok. 2 tys. osób. Wulkan wznosi się na wysokość 1247 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 1430 km², co stanowi 13,7% powierzchni wyspy. W głównym kraterze znajduje się jezioro lawowe Halemaʻumaʻu. Ostatnia erupcja wulkanu rozpoczęła się 3 stycznia 1983 roku i trwa do teraz. Pierwsza erupcja nastąpiła około 300 000-600 000 lat temu.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

poniedziałek, 11 czerwca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Demografia

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Mało nas do pracy

Demografowie krzyczą na alarm. Aktualna populacja osób w wieku
produkcyjnym jest ponad 4 razy większa niż osób w wieku 65+. Według
prognoz ONZ ta relacja w roku 2060 wyniesie 1,5. Oznacza to, że w starzejącym
się społeczeństwie zmniejszy się znacznie liczba osób pracujących
na emerytury osób 65+, których będzie coraz więcej. Według prognoz
GUS liczba mieszkańców Polski do 2030 roku spadnie o ok. 800 tys. osób,
a może nawet znacznie więcej. Oczywiście zmniejszy się liczba rąk do pracy,
co może hamować tempo wzrostu polskiego PKB. W 2017 wzrost PKB
wynosił 4,6 proc. Wzrost ten był napędzany przez wszystkie główne komponenty.
Dziś zagrożeniem są problemy z rynkiem pracy i koniunktura w handlu
zagranicznym wahająca się w związku z oznakami spadku w niemieckiej
gospodarce, z którą jesteśmy silnie związani.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

czwartek, 7 czerwca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Turystyka

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Czarnobyl – atrakcja turystyczna

Jak się okazuje, każde miejsce na Ziemi może stać się atrakcją turystyczną. Ostatnio na stronie elektrowni w Czarnobylu pojawiła się oferta turystyczna. Reklamuje się jednodniowe wycieczki, w ramach których można obejrzeć dotąd niedostępne miejsca, jak sarkofag kryjący reaktor, który eksplodował 32 lata temu, zwiedzić muzeum ratowników, którzy zginęli napromieniowani
w czasie akcji gaszenia reaktora, można też zjeść obiad w stołówce i podziwiać
gigantycznych rozmiarów sumy pływające w kanale obok elektrowni. Są one świadectwem tego, że w warunkach silnego promieniowania radioaktywnego fauna i flora rozwijają się zupełnie dobrze. Uczestnicy wycieczki korzystają z przewodnika i są zaopatrywani w środki ochrony osobistej przed
promieniowaniem, które jest tu ciągle nieco wyższe od przeciętnej.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

poniedziałek, 28 maja 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Walka ze smogiem

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Chiny skutecznie walczą ze smogiem

Do niedawna Chiny uważane były za największego truciciela atmosfery na świecie. Dziś jest inaczej,
Chiny wpisują się na listę krajów skutecznie walczących ze smogiem. Stwierdzono na przykład, że poziom stężenia PM2,5 – pyłu zawieszonego o średnicy nie większej niż 2,5 mm, stanowiącego największe zagrożenie dla zdrowia – był o 54 proc. niższy w stolicy Chin w 2017 roku niż w 2016 roku. To efekt wprowadzonych od 2013 roku drakońskich środków przeciwdziałających emisji zanieczyszczeń. Określono ogólnokrajową granicę zużycia węgla, co w Pekinie oznaczało zmniejszenie zużycia o 50 proc. Zakazano budowy nowych elektrowni węglowych i przyspieszono wdrażanie filtrów w działających elektrowniach. Wiele miast odeszło od opalania węglem, przeszło na gaz lub elektryczność. Wprowadzono kontrolę produkcji w hutach stali i aluminium. Rozpoczęto też produkcję specjalnych wież antysmogowych, skutecznych w oczyszczaniu powietrza. Pierwszą taką wieżę uruchomiono w mieście Xi’an. Ma ona 100 m wysokości i usytuowana jest pośród systemu szklarni o powierzchni ponad 3 tys. m kw. Zasada działania jest prosta: powietrze jest
zasysane do szklarni, gdzie następuje filtracja i ogrzanie przez energię słoneczną, następnie kierowane do wieży-komina, gdzie przechodzi przez kolejny system filtracji i wypływa do atmosfery już jako czyste. Poprawa jakości powietrza odczuwalna jest w promieniu 10 km od wieży.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

wtorek, 22 maja 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Bogactwo

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Polak biedny czy bogaty?

W zamożności i oszczędzaniu Polaków nie ma większych zmian. Wciąż więcej wydajemy niż
oszczędzamy. Na tle naszych unijnych partnerów nie wypadamy najlepiej. W opublikowanym raporcie bogactwa poszczególnych krajów, liczonych na głowę mieszkańca, Polska znalazła się na 27. miejscu z ok. 155 tys. dolarów per capita. Węgry mają 156 tys., Litwa 169 tys., Słowacja i Łotwa
po 230 tys. dolarów. Najbogatsze kraje w ujęciu per capita to: Norwegia (1,67 mln dolarów), Katar,
Szwajcaria, Luksemburg, Kuwejt, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone.

Nie lepsza jest sytuacja naszego kraju w zakresie oszczędzania liczonego w procentach
dochodów per capita. Prowadzą Niemcy – stopa oszczędności w 2016 roku wynosiła tam 17 proc.
W Szwecji, która jest druga, sięga 15 proc., Czesi uzyskują 6-8 proc., a Polacy tylko 3,6. Przy tym
Polacy częściej niż inni wspomagają się przez zaciąganie kredytów i pożyczek. Stąd poziom
zadłużenia naszych rodaków jest stosunkowo wysoki. Średnia unijna stopa oszczędności wynosi
11 proc. Wśród krajów nie należących do UE przodują Szwajcarzy, ich stopa oszczędności wynosi 20
proc. Co się zaś tyczy stanu zamożności według nacji, to przeciętnego Greka ocenia się na 34,7
tys. euro, Niemca – 126,7 tys., a Polaka na 8,2 tys. Nasz wynik jest też gorszy od takich krajów
jak Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. Reasumując: Polska znajduje się na końcu zestawienia krajów
OECD pod względem oszczędności, a także poziomu zamożności, od bogatych krajów dzieli
nas przepaść.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

czwartek, 17 maja 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Piasek cenny jak woda

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Piasek cenny jak woda

Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, jak cennym surowcem naturalnym jest piasek. Uważamy go
za jedno z tych ziemskich dóbr, które są powszechnie dostępne bez ograniczeń i za darmo – liczą
się tylko koszty wydobycia. Piasek jest surowcem odnawialnym, ale w przeciwieństwie do wody, słońca i powietrza jego zasoby odnawiają się bardzo wolno. Może się okazać, że za kilka lat zabraknie go dla budownictwa i przemysłu. Tym bardziej, że nie każdy rodzaj piasku się do tego nadaje. Na przykład „morze piasku”, jakim jest Sahara nie może być rezerwuarem dla budownictwa, bo tamtejszy piasek przewiany przez wiatr ma za bardzo zaokrąglone, słabo przylepne ziarenka. Zapotrzebowanie na piasek przez przemysł i budownictwo rośnie w zastraszającym tempie. Popyt uaktywnia świat przestępczy. W tajemniczych okolicznościach znikają plaże w krajach egzotycznych, w wielu miejscach zdziera się warstwę gleby, by dostać się do piasku, ryje się w dnach rzek, jezior i mórz, a wszystko to zakłóca normalny rytm przyrody, ginie fauna i flora środowisk wodnych.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

sobota, 12 maja 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Jaskinie i speleolodzy

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Najdłuższa jaskinia na świecie

Odkryta ostatnio jaskinia (a właściwie system jaskiń) na Jukatanie okazała się najdłuższą
na świecie. Nazywa się Sao Actun i mierzy z tunelami prawie 347 km. Archeolodzy znaleźli
w niej ponad sto interesujących wyrobów, które mogą mieć ponad 10 tysięcy lat. Są wśród nich
przedmioty i szczątki pierwszych mieszkańców Ameryk, pozostałości wymarłej fauny i cenne
wytwory kultury Majów.
Do tej pory za największą na świecie uważano jaskinię Son Boóng w Wietnamie. Nie odzna-
cza się ona nadzwyczajną długością - ma tylko 9 km - ale wielkością komór. Największa liczy
5 km, a w środku zmieściłby się czterdziestopiętrowy budynek. W Polsce największa jaskinia
- Śnieżna Wielka w Tatrach, ma ok. 22 km długości.

Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka, Geografia w szkole 2018

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Baseny oceaniczne

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

W dnach basenów oceanicznych można wyróżnić dwa główne typy rzeźby. Rozle-
głe powierzchnie, zwłaszcza w częściach zewnętrznych, są zajmowane przez równiny
abisalne (ang. abyss - głębia). Zbudowane są one z materii mineralnej i organicznej
opadającej na dno. Osady te noszą nazwę pelagicznych i są to głównie czerwone i bru-
natne iły (produkty wietrzenia podmorskiego) oraz muły krzemionkowe i wapienne
pochodzenia planktonicznego. Pod pokrywą osadową występuje podłoże bazaltowe
skorupy oceanicznej.

Piotr Migoń, Geomorfologia, 2006 PWN

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 18 kwietnia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Plamy gorąca

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

Plamy gorąca to niewielkie obszary w obrębie skorupy, gdzie wielkość strumienia cieplnego
jest znacznie większa niż na sąsiednich obszarach. Często związane są z nimi zjawiska wulka-
niczne. Jedna z takich plam znajduje się W rejonie Parku Narodowego Yellowstone w stanie
Wyoming (USA), gdzie zjawiska wulkaniczne trwają wiele milionów lat. Szczególnie liczne są
tam gejzery i ciepłe źródła. Obszar ten zawdzięcza ciepło istnieniu komory magmowej w ob-
rębie skorupy ziemskiej. Co pewien czas komora opróżnia się dzięki działalności wulkanów
czy też erupcji arealnych. Wiele symptomów wskazuje na to, że komora magmowa pod obsza-
rem parku rozrasta się, a magma dąży do powierzchni Ziemi. Być może już niedlugo dojdzie
tam do niespotykanej w dziejach Ziemi katastrofy geologicznej, która może drastycznie
wpłynąć na zmiany klimatu, a w konsekwencji- na życie na Ziemi.

Mizerski, Geologia dynamiczna, 2002 PWN

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

wtorek, 20 marca 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Fale

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

    Falowanie to charakterystyczny ruch wody w górę i w dół, który zachodzi na powierzchniach oceanów, mórz, jezior i stawów. Mówimy o falach, zmarszczkach, wzburzonym morzu, falach przybrzeżnych i grzywa­czach. Czasami fale wywołuje wiatr, czasami przepływający statek, a czasem nawet kamień wrzucony do wody. Duże fale mogą wywrócić małą łódkę, a gdy są wielkie, zmiażdżyć i poskręcać kadłub supertankowca. Zimowe fale sztormowe uderzają w wybrzeża, zabierając materiał skalny i niszcząc budowle, takie jak nabrzeża portowe i falochrony. Silne falowanie może zmusić statki handlowe do zmniejszenia prędkości i zmiany trasy rejsu, co zwiększa koszt spedycji ładunku. Tsunami - fale wywołane przez wstrząsy sejsmiczne, spowodowały śmierć tysięcy ludzi na wybrzeżach. Fale przyboju są atrakcją dla miłośników surfingu, a dla żeglarzy ostrzeżeniem o bliskości lądu.

W niniejszym rozdziale opiszemy różne typy fal, badając ich pochodzenie i zachowanie, a także dowiemy się o niektórych podstawowych ich cechach. Niestety będą to informacje dosyć ogólne, ponieważ falowanie należy do najbardziej złożonych zjawisk zachodzących w oceanach, a ponadto nie ma dwóch dokładnie takich samych fal. O falowaniu napisano książki, do opisu fal stworzono modele matematyczne, a do ich badań buduje się specjalne laboratoria. My ograniczymy się do opisu sekwencji zjawisk, które rozpoczynają się na morzu, gdzie fala się rodzi, a kończą uderzeniem fali o odległy brzeg.

Alyn C. Duxbury Oceany świata 2002 PWN

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

wtorek, 23 stycznia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych? Miodolecznictwo

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych?

Miodolecznictwo

Jednym z najcenniejszych produktów zwierzęcych,
wykorzystywanym przez człowieka do biologicznej eg-
zystencji, jest miód. Już u starożytnych Żydów obfitość
miodu i mleka była znakiem największego błogosławień-
stwa. Dlatego też o ziemi kananejskiej mówili, że płynie
mlekiem i miodem. Również według greckich i rzymskich
poetów miód i mleko świadczyły o bogactwie i dobrobycie
kraju. Pierwociny miodu były składane w ofierze i szły na
użytek kapłanów. Lecznicze działanie miodu pszczelego
znane było ludzkości od tysiącleci. Zalecenia stosowania
miodu w lekarstwach i napojach ziołowych, sporządzania
zeń maści i plastrów leczniczych, spotykamy już u sta-
rożytnych Greków i Rzymian. Wiara w cudowne właści-
wości miodu nie osłabła także w następnych stuleciach.
A wręcz przeciwnie - zalecano go na przeróżne choroby
i dolegliwości.Marek Czekański 2007 Kraków


Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl