wtorek, 20 listopada 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Poszukiwania nowej Ziemi

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Gdzie kryje się bliźniczka Ziemi?

Obszar poszukiwań naukowców znajduje się mniej więcej 1000 lat świetlnych od Ziemi, co odpowiada około 60 milionom jednostek astronomicznych (czyli odległości Ziemia-Słońce). Tam, za
pomocą Kosmicznego Teleskopu Keplera, badacze odkrywają coraz osobliwsze układy planetarne."

Źrodło : Świat Wiedzy Kosmos 07/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/

środa, 7 listopada 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Zmiany klimatu

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Klimatolodzy co najmniej od początku XX w. zajmują się zmianami klimatu, jego wahaniami i tendencjami. Dopiero jednak od kilkunastu lat zainteresowanie to przekształciło się w fascynujące poszukiwanie aktualnych trendów klimatycznych, w których znalazłoby się potwierdzenie przypuszczeń o zbliżającej się zasadniczej przemianie systemu klimatycznego. Ciekawe, czy słuszne są scenariusze zmian klimatu - prognozy globalnego ocieplenia pod wpływem rosnącej zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Możliwe jest bowiem, jak głoszą sceptycy tej teorii, że system klimatyczny ignoruje antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych i nadal podlega tylko oddziaływaniu naturalnych czynników."

Źrodło : Meteorologia i Klimatologia, Kożuchowski, 2005

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

https://sale-szkoleniowe.eduprofit.pl/