poniedziałek, 27 listopada 2017

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych? WulkanizmCiekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych?

Kaldery

Kaldery są zamkniętymi obniżeniami terenu o znacznych rozmiarach, większych
niż długość i szerokość podstawy większości wulkanów, powstałe w miejscu, gdzie
niegdyś istniały aktywne stożki wulkaniczne. Otoczone są one kolistym ciągiem
wzniesień o stokach stromo opadających do wnętrza kaldery i łagodniej na ze-
wnątrz. Długość kalder może wynosić nawet ponad 50 km, ale długości rzędu
10-20 km są najczęstsze. Znaczna może być też ich głębokość, a wiele jest wypełnio-
nych w najniższych partiach wodą. Na przykład, wysokość ścian kaldery powstałej
w miejscu wulkanu Mazama w stanie Oregon (St. Zjedn.), obecnie wchodzącej
w skład parku narodowego Crater Lake, wynosi ponad 600 m, a głębokość jeziora
dalsze 589 m . Do największych kalder na Ziemi należy kotlina powstała po
katastrofalnej erupcji wulkanu Toba na Sumatrze przed około 70 tys. lat, o rozmiarach około 30 x 100 km.

Piotr Migoń Geomorfologia


Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

środa, 22 listopada 2017

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych? Pokonać słabości

" Jedną z przyczyn, dla których Everest pozostawał przez tyle lat niezdobyty, stanowiła obawa o skutki przebywania człowieka na tak znacznej wysokości. Nikt nie wiedział, czy ludzki organizm jest w stanie wytrzymać takie warunki. Przecież zanim Roger Bannister pokonał jedną milę w czasie krótszym niż 4 minuty, lekarze utrzymywali, że to fizycznie niemożliwe, twierdząc, że przy takim tempie biegi serce rozsadzi klatkę piersiową. Podobną zagadką, oczekującą na doświadczalne sprawdzenie, była kwestia reakcji ludzkiego ciała na wysokość, jakiej sięga szczyt Everestu"

Bera Grylls Pokonać Everest

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

poniedziałek, 13 listopada 2017

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych? Hydrologia

" Wody infiltracyjne (nazywane też meteorycznymi) tworzą się w warstwach Ziemi wskutek przesiąkania opadów atmosferycznych. Ilość wód przesiąkających do skał jest uzależniona od wielu czynników, głównie od ilości opadów, rzeźby terenu i zdolności skał do przewodzenia wody. Ilość opadów wsiąkających w skały zmienia się w czasie w zależności od położenia geograficznego obszaru. Są obszary, na których infiltracja praktycznie nie zachodzi, są tez takie, gdzie przesiąka przez skały nawet 50 % opadu atmosferycznego."

Bajkiewicz - Grabowska Hydrologia ogólna

Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl

wtorek, 7 listopada 2017

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów? Szkoła przetrwania.

"W tej książce Bear Grylls występuje w roli twojego osobistego trenera charakteru"

Tym razem już nie w dżungli, górach czy na pustyni. Tym razem w życiu. Jak przetrwać życie?Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl