wtorek, 28 sierpnia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych w Krakowie? Geopolityka

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych w Krakowie?

"Nowy układ sił w geopolityce?
Warto przypomnieć, że geografia to nauka kompleksowa, rozpatrująca świat we wszystkich jego aspektach, a szczególnie fizycznych, gospodarczych i politycznych. Wydarzenia ostatnich miesięcy
skłaniają do szczególnego zainteresowania się geopolityką. Mamy bowiem do czynienia z rewolucją w stosunkach międzynarodowych. Jej celem jest utworzenie nowego układu sił na płaszczyźnie
gospodarczej i politycznej. Czołowymi krajami w tej rewolucji są Stany Zjednoczone i Chiny, a celem przywództwo we współczesnym świecie. Dotąd rola dominanta światowego przypadała
Stanom Zjednoczonym, teraz Chiny kwestionują ten układ. W tej grze uczestniczy także Rosja, która pragnie odzyskać terytoria i strefy wpływów utracone po upadku Związku Radzieckiego. Do niedawna w tej grze dużą rolę odgrywała zjednoczona Europa, dziś wewnętrznie niespójna
nie ma siły, by skutecznie bronić swoich interesów, by realnie wpływać na rozwiązania. Amerykanie mając za przeciwników Rosję i Chiny bronią pozycji USA jako światowego lidera militarnego,
politycznego i gospodarczego. Czynią wysiłki, aby podporządkować Europę swojej polityce. Europa jest dziś poddawana silnej presji amerykańskich działań protekcjonistycznych."

Źrodło : Jan Kądziołka, Geografia w szkole 04/2018

Ty też możesz zorganizować szkolenie o sugerowanej powyżej tematyce w naszych salach szkoleniowych w Krakowie. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl