wtorek, 23 stycznia 2018

Ciekawa tematyka szkoleń/wykładów/seminariów w salach szkoleniowych? Miodolecznictwo

Ciekawa tematyka szkoleń w naszych salach szkoleniowych?

Miodolecznictwo

Jednym z najcenniejszych produktów zwierzęcych,
wykorzystywanym przez człowieka do biologicznej eg-
zystencji, jest miód. Już u starożytnych Żydów obfitość
miodu i mleka była znakiem największego błogosławień-
stwa. Dlatego też o ziemi kananejskiej mówili, że płynie
mlekiem i miodem. Również według greckich i rzymskich
poetów miód i mleko świadczyły o bogactwie i dobrobycie
kraju. Pierwociny miodu były składane w ofierze i szły na
użytek kapłanów. Lecznicze działanie miodu pszczelego
znane było ludzkości od tysiącleci. Zalecenia stosowania
miodu w lekarstwach i napojach ziołowych, sporządzania
zeń maści i plastrów leczniczych, spotykamy już u sta-
rożytnych Greków i Rzymian. Wiara w cudowne właści-
wości miodu nie osłabła także w następnych stuleciach.
A wręcz przeciwnie - zalecano go na przeróżne choroby
i dolegliwości.Marek Czekański 2007 Kraków


Ty też możesz zorganizować podobne szkolenie w naszych salach szkoleniowych. Wejdź na naszą stronę internetową po więcej szczegółów:

sale-szkoleniowe.eduprofit.pl